نوشته های بلاگ برچسب خورده با "ar"

| 0

متاورس یک فضای مجازی , موازی با واقعیت

به زبان ساده، متاورس یک فرادنیاست. یک دنیای مجازی که افراد می‌توانند در آن با هم ارتباط برقرار کنند، کار کنند یا برای بازی دور هم جمع شوند. کمی پیچیده‌تر: یک فضای مجازی موازی با واقعیت که در آن مردم می‌توانند در قالب آواتار با هم تعامل کنند. چه طور؟ با در هم آمیختن واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و واقعیت فیزیکی. با ما همراه شوید تا برایتان بگوییم، متاورس چیست و آیا تحقق یک رؤیاست ....