نوشته های بلاگ "2021" از "خرداد"

| 1

15مدل از بهترین خودرهای ژاپنی که در آمریکا محبوبیت بالایی دارند

این بررسی 350،000 وسیله نقلیه ارایه شده برای فروش در بازار دست دوم در سال 2019 را شامل می شود و درصد اولین مالکانی را که بیش از 15 سال بر اساس مدل سوار شده اند جمع می کند. میانگین درصد افرادی که بیش از 15 سال رانندگی کرده اند به طور متوسط ​​7.7٪ برای همه مدل ها بوده است ، اما یک مدل که مقام اول را کسب کرده است بیش از 18٪ را ثبت کرده است که بیش از دو برابر است. نتیجه غافلگیرکننده این بود که تقریباً از هر 5 خریدار یک نفر بیش از 15 سال به رانندگی ادامه داد